More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 27, 2013!

W ramach naszej Kancelarii oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

- opiniowania, sporządzania i negocjacji umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami
- zakładania, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania spółek wraz z reprezentacją przed KRS
- przygotowania umów np.: o świadczenie usług, umów partnerskich, najmu, dzierżawy, użytkowana, umów o roboty budowlane itp.
- prowadzenia spraw o zapłatę
- prowadzenia spraw związanych z egzekucją długów,
- prowadzenia spraw upadłościowych, likwidacyjnych, układowych i naprawczych
- prowadzenia spraw o odszkodowania
- prowadzenia spraw o obronę przed roszczeniami innych podmiotów gospodarczych
- prowadzenia spraw o roszczenia przeciwko ubezpieczycielom
- prowadzenia spraw przed organami administracji oraz WSA i NSA
- prowadzenia sprawy związane z prawem przewozu i spedycji
- prowadzenia sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego
- prowadzenia sprawy dotyczące twórców, wydawców i wykonawców
- prowadzenia sprawy z zakresu prawa pracy w tym przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
   umów o zakazie konkurencji
- negocjacji, renegocjacji, zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zakładania i rejestrowania działalności gospodarczej
   w ramach Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wraz z reprezentacją przed wszelkimi organami samorządu lekarskiego i
   Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nadto nasza Kancelaria oferuje kompleksowa obsługę prawną w zakresie Prawa zamówień publicznych:
- tworzenie, opiniowanie, mediacje w zakresie SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia)
- przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zamówień publicznych
- analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
- reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi