More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 27, 2013!

Nasza Kancelaria świadczy również profesjonalne usługi w zakresie:

- kompleksowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego

- kompleksowej obsługi jednostek budżetowych

- kompleksowej obsługi zakładów podległych pod samorządy terytorialne

- opracowywania i opiniowania umów i porozumień cywilnoprawnych i publicznoprawnych, aktów prawa miejscowego oraz uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego

- spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem

- tworzenia, opiniowania, mediacji w przedmiocie SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

- przygotowywania opinii prawnych w sprawach zamówień publicznych

- analizy prawnej i prawidłowości przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- reprezentowania podmiotów w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi