More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 27, 2013!

Poniedziałek, Lipiec 2, 2012
Najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego - Przedsiębiorcy Poniedziałek, Lipiec 2, 2012 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 23/12). Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej wartości przedmiotu zaskarżenia.
Poniedziałek, Lipiec 2, 2012
Najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego - Osoby fizyczne Poniedziałek, Lipiec 2, 2012 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 24/12). Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Poniedziałek, Lipiec 2, 2012
Najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego - Wspólnoty mieszkaniowe Poniedziałek, Lipiec 2, 2012 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 25/12). Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali.
Strony 1