More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 27, 2013!

W ramach naszej działalności oferujemy w szczególności usługi z zakresu:

Prawa rodzinnego:
- sprawy rozwodowe
- sprawy związane z unieważnieniem małżeństwa
- sprawy o separację
- sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej (intercyza)
- sprawy o zasądzenie alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie
- sprawy dotyczących władzy rodzicielskiej
- sprawy o przysposobienie
- sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
- sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
- inne sprawy np. uzyskanie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka

Prawa cywilnego:
- sprawy o odszkodowania np. komunikacyjne, za błędy medyczne, spowodowane przez zwierzęta
- sprawy o obronę przed roszczeniami innych osób
- sprawy o roszczenia przeciwko ubezpieczycielom (nierzetelna wycena szkód)
- sprawy związane z egzekucją długów
- sprawy o waloryzację kaucji mieszkaniowych
- sprawy o eksmisję
- sprawy związane z ustanowieniem drogi koniecznej (służebność gruntowa)
- sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
- sprawy o zniesienie współwłasności
- sprawy o zasiedzenie
- sprawy związane z zakładaniem ksiąg wieczystych
- sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku - sprawy o podział majątku spadkowego
- sprawy o zachowek - spawy związane z testamentem

Prawo karne:
- sprawy dotyczące obrony osób w sprawach karnych
- sprawy o wykroczenia w szczególności wszelkie sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi
- sprawy związane z tymczasowym aresztowaniem
- sprawy związane z uzyskaniem listu żelaznego
- sprawy związane z odroczeniem wykonania kary
- sprawy związane z uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary
- sprawy związane z przedterminowym zwolnieniem z reszty kary pozbawienia wolności
- sprawy związane z zatarciem skazania
- reprezentacja skazanych w sprawach związanych z odwieszeniem wykonania kary
- reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
- sprawy związane z przywróceniem do pracy
- sprawy związane z odszkodowaniami za bezprawne zwolnienie z pracy
- sprawy o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych i za pozostawanie w gotowości do pracy
- sprawy związane z ochroną kobiet ciężarnych
- sprawy o ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego
- sprawy o ustalenie świadczenia rentowego
- sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy

Prawo medyczne:
- negocjacje, renegocjacje i zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
- zakładanie i rejestrowanie działalności gospodarczej w ramach Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- reprezentacja lekarzy przed wszelkimi organami samorządu lekarskiego i Narodowym Funduszem Zdrowia

Prawo administracyjne:
- sprawy związane z inwestycjami budowlanymi
- sprawy o wywłaszczenie
- sporządzanie środków odwoławczych (odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA) oraz reprezentacja przed organami i sądami
   administracyjnymi